Πολιτική Επιστροφών

Φροντίζουμε τα αντίτυπα που σας αποστέλλονται να έχουν άριστη ποιότητα και γίνονται σχολαστικοί έλεγχοι πριν από τη διάθεσή τους προς αποστολή. Εάν εντοπίσετε κάποιο αντίτυπο ελαττωματικό ή με κάποιο σφάλμα στην εκτύπωση, το αντικαθιστούμε εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα αντίτυπα. Όλα τα μεταφορικά έξοδα που προκύπτουν από τη διαδικασία ελαττωματικών βιβλίων καλύπτονται από εμάς. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@psuxo-logos.com