Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα “psuxo-logos” υπόκειται στη διαχείριση της ατομικής επιχείρησης με επωνυμία Γεώργιος Θ. Κωνσταντίνου, η οποία εδρεύει επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας 1 με ΑΦΜ 159263608 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας) και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 135270901000. Σε όλη την ιστοσελίδα, οι όροι "psuxo-logos", "ψυχο-λόγος", "εμείς", "μας", "εμάς", "δικό μας" και "επιχείρηση" αναφέρονται στη προαναφερθείσα επιχείρηση.

Η επιχείρηση προσφέρει την παρούσα ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών που παρέχονται από αυτόν τον ιστότοπο, σε εσάς, τον χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις πολιτικές και τις ειδοποιήσεις που αναφέρονται εδώ.

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Αποκτώντας πρόσβαση ή χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε τμήμα της ιστοσελίδας μας, συμφωνείτε δεσμευτικά από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εάν δε συμφωνείτε με όλους τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, είναι καλύτερα να μην έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο ή να μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που παρέχονται.

Οποιεσδήποτε νέες λειτουργίες ή εργαλεία που προστίθενται στο τρέχον ηλεκτρονικό κατάστημα θα υπόκεινται επίσης στους Όρους Χρήσης. Μπορείτε να ελέγξετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Χρήσης ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Χρήσης δημοσιεύοντας ενημερώσεις ή / και αλλαγές στην ιστοσελίδα μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτή τη σελίδα για αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση ή η πρόσβαση στον ιστότοπο μετά την καταχώριση οποιωνδήποτε αλλαγών αποτελεί αποδοχή αυτών των αλλαγών.

Το κατάστημα μας φιλοξενείται στη / από τη Shopify Inc., παρέχοντας μας την ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που μας επιτρέπει να πουλάμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς.

Ενότητα 1 – Οροί Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Συμφωνώντας με τους παρόντες Όρους Χρήσης, δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον ενήλικας στο κράτος που ζείτε και μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας να επιτρέψουμε σε οποιοδήποτε από τα ανήλικα εξαρτώμενα μέλη σας να χρησιμοποιήσουν αυτήν την ιστοσελίδα.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό ούτε μπορείτε, κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας, να παραβιάσετε οποιονδήποτε νόμο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων).

Δεν πρέπει να μεταδίδετε ιούς ή κώδικα καταστροφικής φύσης μέσω της ιστοσελίδας μας.

Η παράβαση ή η παραβίαση οποιουδήποτε από τους Όρους θα οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό των Υπηρεσιών που παρέχουμε σε εσάς.

Ενότητα 2 – Γενικοί Όροι

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη παροχή των υπηρεσιών μας σε οποιονδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο και ανά πάσα στιγμή.

Κατανοείτε ότι όσα αναφέρετε σ’ εμάς (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι πληροφορίες πιστωτικής κάρτας) μπορεί να μεταφερθεί χωρίς κρυπτογράφηση και περιλαμβάνει α) μεταδόσεις σε διάφορα δίκτυα και β) αλλαγές ως προς τη συμμόρφωση και προσαρμογή στις τεχνικές απαιτήσεις της σύνδεσης δικτύων ή συσκευών. Οι πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας σας είναι πάντα κρυπτογραφημένες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μέσω δικτύων.

Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, αντιγράψετε, πωλήσετε, μεταπωλήσετε ή εκμεταλλευτείτε α) οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών μας, β) οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών μας γ) οποιαδήποτε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας ή οποιοδήποτε μέσο στην ιστοσελίδα μέσω του οποίου παρέχονται οι υπηρεσίες μας χωρίς να δοθεί ρητώς γραπτή άδεια από εμάς.

Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συμφωνία περιλαμβάνονται για λόγους ευκολίας και δεν θα περιορίσουν ή θα επηρεάσουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αυτούς τους Όρους.


Ενότητα 3 – Ακρίβεια, Πληρότητα, Επικαιροποίηση Πληροφοριών

Δεν έχουμε ευθύνη αν οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή επικαιροποιημένες. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να βασίζεται ή να χρησιμοποιείται ως μοναδική βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να συμβουλευτείτε στοιχειώδεις, πιο ακριβείς, πληρέστερες ή πιο επίκαιρες πηγές πληροφοριών. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη στο υλικό αυτής της ιστοσελίδας είναι με δική σας ευθύνη.

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ορισμένες παρωχημένες πληροφορίες. Οι παρωχημένες πληροφορίες, δεν είναι υποχρεωτικά τρέχουσες και παρέχονται μόνο ως σημείο αναφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώνουμε για οτιδήποτε νεότερο στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις αλλαγές στην ιστοσελίδα μας.

Ενότητα 4 – Τροποποιήσεις των Υπηρεσιών και Τιμών

Οι τιμές για τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Διατηρούμε το δικαίωμα οποτεδήποτε να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε τις παρεχόμενες Υπηρεσίες μας (οποιοδήποτε τμήμα ή περιεχόμενο τους) χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη προς εσάς ή προς τρίτους για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή των Υπηρεσιών μας.

Ενότητα 5 – Προϊόντα ή Υπηρεσίες

Τα προϊόντα μας διατίθενται αποκλειστικά στο διαδίκτυο μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να έχουν περιορισμένες ποσότητες και να υπόκεινται σε επιστροφή ή ανταλλαγή μόνο σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών μας.

Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια να προβάλουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων μας που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η οθόνη του υπολογιστή σας θα προβάλει με ακρίβεια οποιοδήποτε χρώμα.

Διατηρούμε το δικαίωμα, χωρίς να υποχρεούμαστε, να περιορίσουμε τις πωλήσεις των προϊόντων μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή γεωγραφική περιοχή. Μπορούμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα κατά περίπτωση.Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές προϊόντων ή τιμολόγησης προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κατά τη διακριτική ευχέρειά μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε τη διάθεση οποιουδήποτε προϊόντος ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε προσφορά για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που γίνεται σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι άκυρη όπου απαγορεύεται.

Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράσατε ή αποκτήσατε θα ικανοποιεί τις προσδοκίες σας ή ότι θα διορθωθούν τυχόν λάθη στην Υπηρεσία.

Ενότητα 6 - Ακρίβεια πληροφοριών χρέωσης και προσωπικού λογαριασμού

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία που πραγματοποιήσατε. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράστηκαν ανά άτομο ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που πραγματοποιούνται από ή κάτω από τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή / και παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή / και αποστολής. Σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης μιας παραγγελίας, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε επικοινωνώντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου ή / και τη διεύθυνση χρέωσης / τον αριθμό τηλεφώνου που παρασχέθηκε κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που, κατά την αποκλειστική κρίση μας, φαίνεται να τοποθετούνται από μεταπωλητές ή διανομείς.

Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και προσωπικού λογαριασμού για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται στο κατάστημά μας. Συμφωνείτε να ενημερώσετε άμεσα τον προσωπικό λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) και των αριθμών πιστωτικών/χρεωστικών καρτών και ημερομηνιών λήξης, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

Ενότητα 7 - Προαιρετικά εργαλεία

Ενδέχεται να σας παρέχουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων που δεν παρακολουθούμε ούτε έχουμε τον έλεγχο τους.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι παρέχουμε πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία "όπως είναι" και "όπως διατίθενται" χωρίς εγγυήσεις και χωρίς οποιαδήποτε έγκριση. Δεν θα έχουμε καμία απολύτως ευθύνη που απορρέει από ή σχετίζεται με τη χρήση προαιρετικών εργαλείων που ανήκουν σε τρίτους.

Οποιαδήποτε χρήση από εσάς των προαιρετικών εργαλείων που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας μας πραγματοποιείται εν τέλει εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και είναι στη δική σας ευχέρεια και θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε και εγκρίνετε τους όρους σχετικά με τα εργαλεία που παρέχονται από τον εκάστοτε τρίτο πάροχο.

Μπορούμε, επίσης, να προσφέρουμε, στο μέλλον, νέες υπηρεσίες ή / και δυνατότητες μέσω της ιστοσελίδας, τα οποία υπόκεινται επίσης στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Ενότητα 8 – Υπερσυνδέσεις Τρίτων

Ορισμένα περιεχόμενα, προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία από τρίτους.

Οι σύνδεσμοι τρίτων σε αυτήν την ιστοσελίδα ενδέχεται να σας κατευθύνουν σε ιστοσελίδες τρίτων μερών που δεν έχουν σχέση με εμάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας των πληροφοριών που περιέχουν και δεν εγγυόμαστε και δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων.

Δεν έχουμε ευθύνη για τυχόν ζημιές ή ζημίες που σχετίζονται με την αγορά ή τη χρήση αγαθών / προϊόντων, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου ή οποιωνδήποτε άλλων συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε σχέση με οποιουσδήποτε ιστότοπους τρίτων. Ελέγξτε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές των τρίτων και φροντίστε να τις καταλάβετε προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συναλλαγή. Οι καταγγελίες, οι ισχυρισμοί, οι ανησυχίες ή οι ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα τρίτων πρέπει να απευθύνονται στον τρίτο.

Ενότητα 9 – Σχόλια χρήστη / επισκέπτη και αιτήματα

Εάν, κατόπιν αιτήσεώς μας, υποβάλετε συγκεκριμένες πληροφορίες (π.χ. για να λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς) ή χωρίς να σας το ζητήσουμε στείλετε δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, σχέδια ή άλλης φύσης στοιχεία (γενικότερα “σχόλια”), είτε μέσω ηλεκτρονικής φόρμας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο, συμφωνείτε ότι μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, χωρίς περιορισμούς, να επεξεργαστούμε, να αντιγράψουμε, να δημοσιεύουμε, να διανέμουμε, να μεταφράσουμε και να χρησιμοποιούμε, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οποιαδήποτε σχόλια που μας διαβιβάζετε. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση (1) να διατηρήσουμε τις παρατηρήσεις σας ως εμπιστευτικές, (2) να καταβάλουμε αποζημίωση για τυχόν σχόλια, ή (3) να απαντήσουμε σε τυχόν σχόλια.

Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε, να επεξεργαζόμαστε ή να αφαιρούμε περιεχόμενο που καθορίζουμε κατά την κρίση μας ότι είναι παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή αντίθετο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε μέρους ή τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα παραβιάζουν κανένα δικαίωμα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, του εμπορικού σήματος, της ιδιωτικής ζωής, της προσωπικότητας ή άλλου ατομικού ή αποκλειστικού δικαιώματος. Συμφωνείτε επίσης ότι τα σχόλιά σας δεν θα περιέχουν δυσφημιστικό ή παράνομο, καταχρηστικό ή άσεμνο υλικό ή θα περιέχουν ιούς υπολογιστή ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσαν με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τη λειτουργία των Υπηρεσιών μας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσποιείτε ότι είστε κάποιος άλλος από εσάς ή να παραπλανήσετε κατά κάποιον τρόπο εμάς ή τρίτους ως προς την προέλευση τυχόν σχολίων. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν σχόλια που κάνετε και για την ακρίβειά τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σχόλια που έχουν αναρτηθεί από εσάς ή τρίτους.

Ενότητα 10 – Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Η υποβολή προσωπικών σας στοιχείων μέσω του καταστήματος διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για να δείτε την πολιτική απορρήτου μας πατήστε εδώ.

Ενότητα 11 – Σφάλματα, ανακρίβειες και παραλείψεις

Ενίοτε, ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας ή στις Υπηρεσίες που παρέχουμε που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με περιγραφές προϊόντων, τιμολόγηση, προσφορές, έξοδα αποστολής προϊόντων, χρόνους αποστολής και διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή να ενημερώνουμε τις πληροφορίες ή να ακυρώνουμε τις παραγγελίες αν τυχόν πληροφορίες στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας ή σε οποιονδήποτε σχετική ιστοσελίδα είναι ανακριβείς ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (ακόμη και μετά την υποβολή της παραγγελίας σας).

Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να επικαιροποιούμε, να τροποποιούμε ή να αποσαφηνίζουμε πληροφορίες που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας ή οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. Δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης.

Ενότητα 12 – Απαγορευμένες χρήσεις

Εκτός από τις άλλες απαγορεύσεις που αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου ή του περιεχομένου του: 1) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, 2) προτροπή σε συμμετοχή ή εκτέλεση παράνομων πράξεων, 3) με στόχο τη παραβίαση οποιουδήποτε διεθνή, ομοσπονδιακού, επαρχιακού ή κρατικού κανονισμού, κανόνα, νόμου ή τοπικού διατάγματος, 4) για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων, 5) για παρενόχληση, κακοποίηση, προσβολή, βλάβη, δυσφήμιση, συκοφάντηση, που βασίζεται σε εκφοβισμό, σεξουαλικό προσανατολισμό, θρησκευτικό προσηλυτισμό, εθνικισμό, φυλή, ηλικία, εθνική καταγωγή ή αναπηρία, 6) για να υποβάλλει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, 7) για την αποστολή ή τη μετάδοση ιών ή οποιουδήποτε άλλου είδους κακόβουλου κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου στο σύνολο του, 8) για να συλλέγει ή να παρακολουθεί τις προσωπικές πληροφορίες άλλων, (9) για να εφαρμόσει τεχνικές s spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, ή scrape; (10) για οποιοδήποτε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό, ή (11) για να παρεμβαίνει ή να παρακάμπτει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της ιστοσελίδας μας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου στο σύνολο του. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε τη χρήση των παρεχόμενων Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου από εσάς για παραβίαση οποιουδήποτε από τους προαναφερθέντες απαγορευμένους τρόπους χρήσης.

Ενότητα 13 – Αποποίηση εγγυήσεων, Περιορισμός ευθυνών

Δεν εγγυόμαστε ότι η χρήση της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών που παρέχονται θα είναι αδιάκοπες, έγκαιρες, ασφαλείς ή χωρίς λάθη.

Δεν εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση των υπηρεσιών μας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.

Συμφωνείτε ότι κατά καιρούς ενδέχεται να καταργήσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες για αόριστες χρονικές περιόδους ή να τερματίσουμε τη λειτουργία της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση ή η αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών πραγματοποιείται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας που παρέχονται σε εσάς μέσω της ιστοσελίδας παρέχονται «όπως είναι» και «όπως είναι διαθέσιμα» για χρήση από εσάς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση, εγγύηση ή συνθήκες οποιουδήποτε είδους, περιλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, εμπορεύσιμης ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, αντοχής (ελάχιστης διάρκειας «ζωής», τίτλου και μη παραβίασης.

Σε καμία περίπτωση ο Γεώργιος Κωνσταντίνου, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες, οι ασκούμενοι, οι προμηθευτές και οι πάροχοι υπηρεσιών δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν τραυματισμό, απώλεια, αξίωση ή άμεση, έμμεση, (συμπεριλαμβανομένων αδικαιολογήτως απολεσθέντων κερδών), απώλεια εσόδων, απώλεια αποταμιεύσεων, απώλεια δεδομένων, έξοδα αντικατάστασης ή οποιωνδήποτε παρόμοιων ζημιών, είτε βασίζονται σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αντικειμενική ευθύνη ή άλλως, που απορρέει από τη χρήση οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες ή οποιωνδήποτε προϊόντων προμηθεύονται με τη χρήση της υπηρεσίας ή οποιασδήποτε άλλης αξίωσης που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη οποιουδήποτε είδους προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε περιεχομένου (ή προϊόντος) που έχει αναρτηθεί, μεταδοθεί ή άλλως διατεθεί μέσω της υπηρεσίας, ακόμη και αν έχει ενημερωθεί για τις δυνατότητές τους. Επειδή ορισμένα κράτη ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημίες, σε αυτά τα κράτη ή δικαιοδοσίες η ευθύνη μας περιορίζεται στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο όριο.

Ενότητα 14 - Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε το Γεώργιο Κωνσταντίνου και τις θυγατρικές, τους συνεργάτες, τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους παρόχους υπηρεσιών, τους προμηθευτές και τους ασκούμενους από οποιεσδήποτε αξιώσεις ή απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών προς δικηγόρους, οι οποίες προβάλλονται από τρίτους εξαιτίας παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης ή των εγγράφων που ενσωματώνονται με υπερσύνδεσμο παραπομπής ή παραβίασης οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων τρίτου μέρους.

Ενότητα 15 – Ακυρότητα άρθρου ή ενότητας

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε άρθρο ή ενότητα των Όρων Χρήσης θεωρηθούν αντίθετα στο νόμο, ασαφή ή αδύνατο να εφαρμοστούν, το άρθρο αυτό ή η ενότητα θα εφαρμόζονται, παρόλα αυτά, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος που ισχύει και το μέρος που είναι αδύνατο να εφαρμοστεί θα αποκόπτεται από αυτούς τους Όρους Χρήσης, αλλά αυτός ο προσδιορισμός δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την ικανότητα εκτέλεσης οποιωνδήποτε εναπομεινάντων άρθρων ή ενοτήτων.

Ενότητα 16 – Λήξη

Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των συμβαλλομένων μερών που υφίστανται πριν την ημερομηνία λήξης θα επιβιώσουν την λήξη αυτής της συμφωνίας για όλους τους σκοπούς.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης είναι σε ισχύ εκτός και έως ότου τερματιστούν είτε από εσάς είτε από εμάς. Μπορείτε να λήξετε την ισχύ των Όρων Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή με το να μας ενημερώσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, ή όταν διακόψετε τη χρήση του ιστοτόπου μας.

Εάν, σύμφωνα με την αποκλειστική κρίση μας, αποτύχετε, ή υποψιαστούμε ότι έχετε αποτύχει να συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε όρο ή πρόβλεψη αυτών των Όρων Χρήσης, έχουμε το δικαίωμα να λήξουμε την παρούσα συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και εσείς θα εξακολουθείτε να παραμένετε υπεύθυνοι για όλα τα ποσά που οφείλετε, μέχρι την (συμπεριλαμβανομένης) ημερομηνία λήξης της συμφωνίας και/ή αναλόγως μπορούμε να σας αρνηθούμε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας (ή μέρος τους).

Ενότητα 17 – Συνολική ισχύς της συμφωνίας

Η αποτυχία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης δεν αποτελεί παρέκκλιση από την εν λόγω διάταξη.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιεσδήποτε πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε σχέση με την ιστοσελίδα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες συνιστούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ υμών και ημών και διέπουν τη χρήση της , αντικαθιστώντας τυχόν προηγούμενες ή ενημερωμένες συμφωνίες, είτε προφορικά είτε γραπτά, μεταξύ υμών και ημών (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν προηγούμενων εκδόσεων των Όρων Χρήσης).

Οποιεσδήποτε αμφιβολίες στην ερμηνεία αυτών των Όρων Χρήσης δεν θα ερμηνεύονται σε βάρος του συντάκτη.

Ενότητα 18 – Κυβερνητικό Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας.

Ενότητα 19 – Αλλαγές στους Όρους Χρήσης

Μπορείτε να ελέγξετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Χρήσης ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, να επικαιροποιούμε, να αλλάζουμε ή να αντικαθιστούμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Χρήσης δημοσιεύοντας ενημερώσεις και αλλαγές στην ιστοσελίδα μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά την ιστοσελίδα μας για αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση ή η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας ή στις παρεχόμενες υπηρεσίες μετά από ενδεχόμενη αλλαγή στους παρόντες Όρους Χρήσης αποτελεί αποδοχή αυτών των αλλαγών.

Ενότητα 20 – Στοιχεία επικοινωνίας

Ερωτήσεις και απορίες σχετικά με τους Όρους Χρήσης θα πρέπει να στέλνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου psuxo-logos@hotmail.com